De Stichting voor Assessment, Begeleiding en Coaching heeft in 2003 een centrum voor assessment, begeleiding en coaching opgericht: AsBeCo. Verschillende vertegenwoordigers van het werkveld hebben toen zitting genomen in het bestuur of hebben aangegeven te willen samenwerken met AsBeCo. Gedurende 15 jaren zijn er honderden zij-instromers geworven, geselecteerd en opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs. Maar ook vele honderden leerkrachten hebben middels zelfreflectie met behulp van het assessment de eigen ontwikkeling kunnen sturen. In 2018 is de stichting opgeheven en doorgegaan als onderneming.