Leo Breukel heeft de onderneming opgericht. AsBeCo biedt nog steeds assessments, begeleiding en coaching aan. AsBeCo beschikt over een wijd netwerk.

  • Assessment spreekt voor zichzelf. Het instrument heeft als basis de SBL competenties die zijn omgezet naar praktische gedrags- en handelingsaspecten van leerkrachten. Kortom: de basis voor een gericht gesprek met elkaar vanuit ‘dezelfde taal’. U kunt het dan ook gebruiken voor ontwikkeling of beoordeling. Het instrument is herkenbaar voor bestuurders, directeuren en leerkrachten en dus direct inzetbaar in de praktijk.
  • Begeleiding richt zich vooral op interim-management op bestuurdersniveau. Leo Breukel heeft een ruime ervaring als bestuurder en spreekt de taal van de werkvloer. Vanaf 1997 ervaring in het bovenschoolse management, vanaf 2006 als algemeen directeur en vanaf 2010 als voorzitter van het college van bestuur.
  • Coaching op management niveau. Dus voor (startende) bestuurders en directeuren. Doelgericht en praktisch coachen om beter in het beroep te worden en valkuilen te onderkennen.