Training

AsBeCo kan flexibel inspelen op de behoefte die er bestaat aan begeleiding van leidinggevenden, leraren en opleiders. 

Aan scholen worden hoge eisen gesteld als het gaat om het begeleiden van leraren. De centrale vraag daarbij is hoe u alle medewerkers uitdagingen kunt blijven bieden zodat zij gemotiveerd hun werk willen en kunnen blijven doen. Competentieontwikkeling, begeleiding van startende medewerkers, senioren- en scholingsbeleid zijn daarbij wezenlijke vraagstukken voor de loopbaanontwikkeling van personeelsleden. AsBeCo verzorgt trainingen en cursussen op dit vlak.

GERICHT KLASSENBEZOEK ........ EN DAN?

Na deze training zijn de deelnemers competent in:

  • Het waarnemen en benoemen van leerkrachtvaardigheden en competenties;
  • Het voeren van reflectiegesprekken;
  • Het geven van beoordelingsgerichte feedback, zowel positieve als negatieve;
  • Het benoemen van eigen kwaliteiten en leerpunten met betrekking tot bovenstaande doelstellingen