Disclaimer

Dit is de disclaimer bij de website (asbeco.nl) van asbeco .nl, hierna te noemen AsBeCo.


Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

 

Cookie beleid

Op onze website gebruiken we cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden.
We maken gebruik van 2 soorten cookies:

  • Een sessie id. Deze wordt gebruikt om het bezoek aan de website te onthouden. Ná het sluiten van het browservenster worden deze cookies gewist.
  • Een analytics cookie. Deze wordt gebruikt om anoniem uw gebruik van onze website te meten om daarmee het gebruiksgemak te verhogen. U kunt deze cookie accepteren of afwijzen via de 'privacy settings', aan de linkerzijde van het browserscherm.

 

Overige juridische informatie

AsBeCo betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
AsBeCo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij AsBeCo of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AsBeCo. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AsBeCo.