Coaching

AsBeCo kan flexibel inspelen op coachingsvragen van directies, pabo's en leraren primair.

Het personeelsbeleid van een school omvat veel zaken die lopen van werving/selectie, scholing tot en met voorsorteren richting (vervroegd) pensioen of uitsorteren naar andere (onderwijs)organisaties. Al die zaken hangen nauw met elkaar samen en vragen om een integrale visie en aanpak. Een centrale plek hierbij neemt loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling in. De loopbaan en de bekwaamheden van de leraren moeten in beweging blijven. Dit is een vereiste geworden door de invoering van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO).

Stimuleren van mobiliteit en groei vraagt om permanent leren en ondersteuning door onderwijskundig leiderschap.
Met coaching kunnen medewerkers begeleid worden bij

  • het formuleren en beantwoorden van loopbaanvragen en
  • het formuleren en uitvoeren van ontwikkelpunten.

AsBeCo heeft de juiste mensen in huis voor het ondersteunen van schoolbesturen bij de coaching van individuele (startende) leraren, van schoolteams en management(leden). Flexibiliteit, expertise en maatwerk zijn sleutelwoorden.