Begeleiding

AsBeCo kan flexibel reageren op vragen vanuit besturen van basisscholen en pabo's op het gebied van assessments, begeleiding en coaching.

Ook besturen en directies kunnen door AsBeCo worden begeleid bij de invoering van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in het kader van Integraal PersoneelsBeleid (IPB). Bijvoorbeeld bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP).