Assessorentraining

Een opleiding tot AsBeCo-gecertificeerd assessor

U maakt kennis met de methodiek van een assessment en u oefent verschillende technieken om de onderdelen van zo'n assessment uit te voeren. U leert kandidaten op een objectieve manier te beoordelen volgens een protocol en daarover verantwoording af te leggen. Verder wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een assessor kan omgaan met zijn/ haar eigen visie op onderwijs en met het begrip intersubjectiviteit. Er is aandacht voor theorie en veel gelegenheid om praktijkervaring op te doen.

Inhoud:

Tijdens de training ontwikkelt u vaardigheden die belangrijk zijn voor:

  • verantwoord beoordelen van competenties van kandidaten; - creëren van een veilige constructieve sfeer, die uitnodigt tot openheid;
  • doelgerichte interactie met kandidaten en mede-assessoren;
  • transparante rapportage; - feedback geven en concrete aanbevelingen doen.

Doelgroep:

De training is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs en/of op een pabo.

Opbouw, omvang:

De training bestaat uit:

  • een theoriegedeelte van vier bijeenkomsten voor theorie, technieken en oefening daarvan. Zo'n bijeenkomst duurt één dag.
  • een praktijkgedeelte, waarbij u één keer meeloopt met ervaren assessoren en drie keer een assessment afneemt.
  • een terugkomdag van een halve dag, waarmee de cursus wordt afgesloten met de uitreiking van de certificaten.

Certificering:

Deelnemers worden beoordeeld aan de hand van assessorencompetenties. Bij een voldoende beoordeling ontvangen zij een AsBeCo-certificaat.

Follow-up:

Jaarlijks worden terugkomdagen georganiseerd om de kennis en ervaring op te frissen en uit te wisselen.

Referentie

Leo Breukel, voorzitter College van Bestuur Stichting voor Primair Onderwijs AVES te Emmeloord: Vanaf onze verzelfstandiging in 1997 ontwikkelen wij personeelsbeleid dat blijven leren stimuleert. Elke directeur wil goed personeel dat zichzelf wil ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelingsplan. Assessment is daarvoor een goede methodiek.