Assessments

Een assessment is een onderzoek dat inzicht geeft of de kandidaat over bepaalde competenties beschikt en welke competenties (verder) ontwikkeld kunnen worden.

AsBeCo assessments voor zittende leraren, zij-instverzorgt romers in het beroep, IB'ers, RT'ers die werken in het primair onderwijs en voor studenten van de pabo. Assessments kunnen goed toegepast worden als startpunt van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid.

AsBeCo onderscheidt twee soorten assessments:

Het ontwikkelingsgerichte assessment

is voor leraren, die zich verder willen ontwikkelen. De assessoren brengen de mate waarin de kandidaat over bepaalde competenties beschikt in kaart en geven aan welke competenties nog (verder) ontwikkeld zouden kunnen worden. Dit soort assessment is ook geschikt voor pabo-studenten en studenten van lerarenopleidingen. De assessoren brengen dan in beeld aan welke competenties een student nog zou moeten werken om startbekwaam te worden voor het beroep "leraar basisonderwijs" of "leerkracht v.o."

Het EVC- assessment

is voor kandidaten die een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben. De assessoren brengen in beeld aan welke competenties een kandidaat nog moet werken om startbekwaam te worden voor het beroep van leerkracht.

Een assessment wordt steeds afgenomen door twee gecertificeerde assessoren. Op deze manier wordt gestreefd naar een evenwichtig oordeel van zowel de inhoudelijke als de praktijkkwaliteiten van de kandidaat. Zij beoordelen de competenties van de kandidaat aan de hand van volgende onderdelen:

  • portfolio
  • criteriumgericht interview
  • praktijkopdracht
  • reflectiegesprek
  • (eventueel) basisvaardigheden
  • simulatieopdracht

Het assessment resulteert in een gedegen rapport, waarin een helder advies wordt uitgebracht ten aanzien van het vervolgtraject van de kandidaat.

Referentie

Marga Schonewille, staffunctionaris Stichting voor Openbaar Onderwijs Bijeen te Hoogeveen: De tijd en moeite die medewerkers en management steken in assessments, persoonljke ontwikkelingsplannen en ontwikkeling, leveren dubbel en dwars resultaat op.

Leraren die deelnemen aan een assessment melden vrijwel unaniem dat ze er echt wat aan hebben. Zij krijgen een degelijk persoonlijk ontwikkelingsplan en ze vinden het ontwikkelingsgericht.


 AsBeCo - Assessments